KHỚP KHÓA TRỤC CLAMPEX KTR 150

Khớp khóa trục côn Clampex KTR 150 (Clampex internal clamping sets) không có khả năng tự định tâm. Là loại kết nối trục – trục không có khe hở. Clampex KTR 150 có kích thước nhỏ hơn so với các loại khóa trục khác. Việc sử dụng Clampex KTR 150 yêu cầu định tâm trực tiếp giữa các trục – trục.

Liên hệ