BỘ CHỐNG QUAY NGƯỢC CROSSMORSE BACKSTOP TYPES B200 VÀ B500

Crossmorse Backstop Types B200 và B500 có đường kính bên ngoài giống như ổ bi dòng 62 cho phép lắp đơn giản ngoài ổ trục trên trục trung gian hoặc trục đầu ra của hộp số. B200 và B500 được sử dụng chủ yếu trong ngành dệt may.

Liên hệ